Oil painting Nautilus horizon by Carmen Estrada

Nautilus horizon

 ❸ Oil on canvas 110cm x 75cm