Frida de Carmen by Carmen Estrada

Frida de Carmen

Frida a la manera "fauvista"